paslaugos.jpg

Paslaugos

Į žmogų orientuotas požiūris yra raktas lemiantis skaitmeninės transformacijos sėkmę

Kodėl mąstyti kitaip yra svarbu?

Orientacijos į žmogų ir ergonomikos principų taikymas informacinių sistemų projektavimo ir kūrimo procesuose kuria reikšmingą socialinę ir ekonominę naudą organizacijos darbuotojams, klientams bei susijusiomis interesų grupėms. Išskirtinio patogumo naudotis sistemos ir produktai yra sėkmingesni tiek techniniu, tiek veiklos požiūriu. Jei naudotojai supranta kaip naudotis sistema be išorinės pagalbos Organizacijai tenka mažesnė sistemų aptarnavimo našta, gaunama mažiau užklausų ir nusiskundimų. Tam tikrais atvejais, kai naudotojas turi keletą alternatyvų būdų tikslui pasiekti, patogumas naudotis yra esminis faktorius, lemiantis jo pasirinkimą naudotis informacine sistema, paslauga ar produktu.

prototyping.jpg

Į žmogų orientuotų sistemų projektavimas

Kurdami naują sprendimą taikome prototipavimo (angl. prototyping) gamybos modelį. Projektas skaidomas į du etapus: a) prototipo sukūrimo ir b) produkto realizavimo. Reikšmingas dėmesys skiriamas prototipo sukūrimui, kurio metu atliekama poreikių analizė, organizuojamos suinteresuotų grupių apklausos, diskusijos su galutiniais naudotojais. Parengiamos kelios sprendimo įgyvendinimo alternatyvos: sprendimo modelis, prototipas ir dizainai iš kurių apklausų/diskusijų būdu išrenkamas geriausias variantas. Pasirinktos koncepcijos pagrindu parengiamas sprendimo modelis, kuris testuojama su tiksline naudotojų grupe. Projektinis modelis tobulinamas pagal testavimo rezultatus ir teikiamas pakartotiniam įvertinimui. Tokiu būdu projekto modelio testavimo-tobulinimo ciklai gali būti kartojami iki rezultatas bus patvirtintas kaip tenkinantis naudotojų lūkesčius ir iškeltus tikslus. Patvirtinus modelį gali būti pradedamas produkto realizavimo etapas.

Paslaugos

 • Veiklos analizė ir produkto koncepcijos parengimas
 • Techninės architektūros parengimas 
 • Naudotojo sąsajos projektavimas ir prototipo testavimui parengimas
 • Naudotojo sąsajos dizainas
 • Produkto prototipo testavimas su naudotojais
 • Detalių projekto įgyvendinimo reikalavimų parengimas

Programinės įrangos kūrimas

Kombinuodami geriausias inžinerines praktikas, galime greitai pristatyti kokybišką produktą, maksimaliai patenkinti kliento veiklos poreikius ir išpildyti galutinių naudotojų lūkesčius. Sistemų gamybos procese taikome (Agile Scrum) modelio filosofiją, kuri grindžiama griežta projektų valdymo proceso drausme, skaidrumu ir atskaitomybe, savireguliacija bei vykdytojui suteikiama sprendimų priėmimo laisve.

scrum.jpg

Taikant iteracinį-inkrementinį (Agile Scrum) modelį programinė įranga kuriama ciklais, vadinamaisiais sprintais (angl. sprint), kurie trunka 2-3 savaitės. Prie projekto dirba atskiros glaudžiai tarpusavyje bendradarbiaujančios komandos (4-6 žmonės). Metodas dažniausiai derinamas su ribiniu programavimu (angl. extreeme programming) užtikrinančių, jog programuotojai galėtų keistis vykdomomis užduotimis arba mobilizuoti resursus kritinių užduočių sprendimui. Kiekvieno ciklo pabaigoje sukurtas sprendimas yra patikrinamas, ištestuojamas ir pristatomas Užsakovui, peržiūrimas, pateikiamos pastabos ir suformuluojami nauji reikalavimai tolimesniam produkto vystymui bei veiklos prioritetai. Etapo (sprint'o) pabaigoje skiriamas laikas problemų ir išmoktų pamokų aptarimui, tai užtikrina nuolatinį įgyvendinimo efektyvumo ir komandos darbo produktyvumo didinimą.

Paslaugos

 • Programinės įrangos kūrimas interneto techologijomis (PHP)
 • Mobiliųjų programėlių kūrimas (iOS, Android)
 • Duomenų bazių diegimas (Mariadb, SQL, Oracle)
 • Naudotojo sąsajos realizavimas (Angular, Javascript, HTML/Css)
 • Integracijos su išorinėmis ir vidinėmis informacinėmis sistemomis (XML)
 • Pritaikymas neįgaliesiems (angl. accesibility)
 • Optimizacija paieškos sistemoms (SEO )
kontekstas.jpg

Sistemų ergonomikos ir naudotojo patirties vertinimas

Siekiant sukurti į žmogų orientuotą sistemą yra būtina įvertinti kuriamą produktą iš naudotojų perspektyvos. Ankstyvose projekto įgyvendinimo stadijose atliekamas vertinimas leidžia identifikuoti papildomus naudotojų poreikius, sužinoti apie sukurto produkto privalumus ir trūkumus, įvertinti ar yra tenkinami naudotojų lūkesčiai, palyginti alternatyvius navigacijos, dizaino ir funkcinius sprendimus ir išrinkti tinkamiausius.

Paslaugos

 • Ekspertinis sistemos patogumo naudotis vertinimas
 • Naudotojų patirties testavimas (angl. Heatmaps)
 • Naudotojų pasitenkinimo vertinimas
 • Patogumo testavimas su naudotojais (angl. Usability testing)
 • Kortelių rūšiavimo testas (angl. Card sorting)
 • Informacijos architektūros (navigacijos) testavimas (angl. Sitemap testing)