EPSO-G įmonių grupės interneto svetainė

EPSO-G įmonių grupės interneto svetainė

Apie projektą

Korporatyvinė interneto svetainė energetikos įmonių grupei – EPSO-G. Tinklapyje pristatoma bendrovės struktūra, tikslai ir atskaitomybė, veikla, pateikiami pranešimai spaudai, vykdomi projektai ir kita informacija su energetikos bendrovių veikla Lietuvoje susijusi informacija.

Projekto metu suteiktos šios paslaugos: sukurtos alternatyvios interneto svetainės dizaino koncepcijos, parengta sprendimo funkcinė ir techninė dokumentacija, parengtas tinklapio naudotojo sąsajos prototipas, sukurtas grafinis dizainas, suprogramuota adaptyvi naudotojo sąsaja ir interneto svetainė, įdiegta „SystemSight cms“ turinio valdymo sistema, suprogramuoti jos komponentai ir funkcionalumai, atliktas testavimas, parengta mokomoji medžiaga, institucijos darbuotojams surengti apmokymai. Sprendimas įdiegtas užsakovo techninėje infrastruktūroje. Suteiktos sprendimo vystymo ir garantinės priežiūros paslaugos.

  • Metai
    -
  • Klientas
    Energetikos įmonių grupė EPSO-G
  • Sritis
    Energetika Įmonių grupė