Informacijos valdymo elektroninėje erdvėje priemonės ir infrastruktūra

2018 m.
Informacijos valdymo elektroninėje erdvėje priemonės ir infrastruktūra

Apie projektą

Sistema leidžia švietimo atstovams interaktyviomis priemonėmis formuoti kvalifikacijų sistemos institucines ir metodines priemones, teikti jas tvirtinimui atsakingiems
Darbuotojams.

Moodle platformos pagrindu sukurta infrastruktūra bei programinės informacijos valdymo priemonės, kurių pagalba kvalifikacijos profesinio mokymo specialistai gali rengti ir derinti kvalifikacijos kėlimo ir mokymų programas.  Įdiegtos priemonės leidžia skirtingas teises sistemoje turintiems naudotojams teikti duomenis, pildant formas parengti nustatyto formato dokumentus, eksportuoti dokumentus ir parengtą metodinę medžiagą į skirtingus formatus, formuoti ataskaitas. Realizuotas dokumentų derinimo procesas, komunikacijos priemonės tarp skirtingas teises turinčių naudotojų. Realizuoti interaktyvūs grafikai rodiklių stebėsenai.

Projekto metu suteiktos šios paslaugos: sprendimo techninės architektūros ir funkcinių reikalavimų įgyvendinimo projektavimas, Moodle platformos diegimas ir konfigūracija, specializuoto funkcionalumo įskiepių programavimas ir diegimas, dizainas ir naudotojo sąsajos programavimas, formų programavimas ir konfigūracija, atliktas testavimas, platformos diegimas užsakovo infrastruktūroje, suteiktos palaikymo ir garantinės priežiūros paslaugos.

Organizuotos diskusijos su galutiniais sprendimo naudotojais, sprendimo demonstracijos ir mokymai.
 

  • Metai
    2018 - 2018
  • Klientas
    Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras
  • Sritis
    Metodinė medžiaga Moodle Veiklos procesų valdymas Skaitmeniniai dokumentai