Internetinė platforma "Mano vyriausybė" jungianti +200 valstybės institucijų

2014 m.
Internetinė platforma

Apie projektą

El. paslaugų ir valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma (VIISP) paslaugų institucijoms bei portalas „Mano Vyriausybė“. Tai I lygmens valstybės informacinė sistema, kurios pagrindinė funkcija didinti viešojo administravimo sektoriaus veiklos skaidrumą, atskaitomybę, sprendimų priėmimo kokybę, plėtojant Vyriausybės valdymo srities įstaigų teikiamas elektroninės demokratijos paslaugas piliečiams.

Centralizuotas valstybės įstaigų skelbiamų duomenų portalas, jungia virš 200 institucijų, suteikiantis galimybę piliečiams kreiptis į bet kurią vyriausybei pavaldžią įstaigą (teikti peticijas, prašymus, skundus ir paklausimus) vieno langelio principu.

Projekto metu sukurti šie rezultatai:

 1. Centrinis portalas "Mano vyriausybė", kuriame skelbiama svarbiausia vyriausybės institucijų ir joms pavaldžių įstaigų informacija, LR vyriausybės  informacija, posėdžiai ir jų metu priimti sprendimai.
 2. Portalas E. pilietis, kuriame VIISP priemonėmis autentifikuoti gyventojai vieno langelio principu gali teikti peticijas, prašymus, pranešimus ir skundus bet kuriai vyriausybės institucijai ar jai pavaldžiai įstaigai, prisijungęs prie savitarnos peržiūrėti institucijos pateiktus atsakymus ir dokumentus, dalyvauti viešose diskusijose, registruotis į susitikimą su ministrais arba apsilankymui LR vyriausybės kanceliarijos patalpose.
 3. Interneto svetainės šablonas institucijoms, kuriuo naudojasi LR ministerijos ir daugiau kaip 200 joms pavaldžių įstaigų. Įdiegta SystemSight" turinio valdymo sistema, užtikrinanti lankstų turtingo turinio valdymą, naujienų ir renginių skelbimo, multimedia medžiagos tvarkymo ir skelbimo, darbotvarkių skelbimo, pranešimų prenumeratos, apklausų, kontaktų, DUK ir kiti moduliai.
 4. Turinio valdymo sistemos el. paslauga institucijomis. VIISP aplinkoje realizuota el. paslauga leidžia institucijoms užsakyti turinio valdymo platformoje paslaugą, sudaryti ir derinti paslaugų sutartį, tvarkyti atsakingų kontaktų bei užsakomos el. paslaugos techninių parametrų duomenis VIISP platformos suteiktomis priemonėmis.
 5. El. paslauga „E.priimamasis“. VIISP aplinkoje realizuota el. paslauga leidžia leidžia asmenims siųsti ir priimti oficialius dokumentus - valstybės įstaigų siunčiamą korespondenciją.
 6. Atvirų duomenų skelbimo el. paslauga.  Tai priemonės institucijoms tvarkyti ir skelbti viešai atvirų duomenų rinkmenas, o asmenims peržiūrėti duomenis tekstine ir grafine išraiška, atsisiųsti juos atvirų duomenų formatais.

Projekto metu suteiktos šios paslaugos: sprendimo techninės architektūros ir funkcinių reikalavimų įgyvendinimo projektavimas, adaptyvios naudotojo sąsajos ir tinklapio šablono valstybės įstaigoms programavimas, pritaikymas neįgaliesiems, platformos komponentų ir funkcionalumų programavimas, elektroninės paslaugos VIISP platformoje, įdiegta turinio valdymo sistema, realizuotos integracijos su išorinėmis sistemomis (institucijų dokumentų valdymo sistemomis, Pašto el. pranešimų sistema, Valstybės tarnautoju registru (VATARAS), VIISP autentifikacija, naujienų portalais), sukurtos žiniatinklio paslaugos, atliktas testavimas, platformos diegimas debesijos techninėje infrastruktūroje, parengta mokomoji medžiaga, institucijų darbuotojams surengti apmokymai, suteiktos palaikymo, vystymo ir garantinės priežiūros paslaugos.

 • Metai
  2014 - 2017
 • Klientas
  Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija
 • Sritis
  VIISP Internetinė platforma Valstybės įstaigų tinklapiai