PPPLietuva.lt - viskas apie valstybinio ir privataus sektoriaus partnerystę

2017 m.
PPPLietuva.lt - viskas apie valstybinio ir privataus sektoriaus partnerystę

Apie projektą

Interneto svetainė ppplietuva.lt - tai pagrindinis informacijos apie Lietuvoje įgyvendintus visuomenės gerovei skirtus projektus bei viešųjų investicijų finansavimo galimybes šaltinis.

Pagrindinis interneto svetainės tikslas – teikti informaciją apie viešojo sektoriaus projektų finansavimo būdus, metodus, gerąją praktiką bei rezultatus.

Uždaviniai:

 1. Skelbti informaciją apie viešojo ir privataus sektoriaus partnerystę, sudarant galimybes tikslinėms grupėms lietuvių ir anglų kalbomis gauti koncentruotą, aiškiai ir patogiai išdėstytą informaciją apie viešojo ir privataus sektoriaus parnerystės raidą ir plėtros galimybes Lietuvoje ir užsienyje.
 2. Kurti teigiamą VPSP įvaizdį ir užtikrinti abipusę suinteresuotų šalių ir kompetencijos centro komunikaciją su suinteresuotomis tikslinėmis grupėmis. Rasti visą informaciją apie mokymus, organizuoti internetinius mokymus/webinarus.
 3. Patraukliai ir informatyviai atvaizduoti informaciją apie VPSP projektus: projektų atvaizdavimas žemėlapyje, projektų būklės bei statistikos duomenys.
 4. Skelbti informaciją apie viešojo sektoriaus investicijas.
 5. Vienoje vietoje ir informatyviai pateikti informaciją apie galimus viešajam įvarius finansavimo šaltinius, su galimybe nusifiltruoti aktualius viešajam subjektui finansavimo šaltinius bei gauti detalią ekspertinę informacija apie finansavimo šaltinį.

Projekto metu suteiktos šios paslaugos: atlikta užsakovo reikalavimų ir naudotojo poreikių analizė, organizuotos diskusijos grupėse, sukurtos alternatyvios dizaino koncepcijos, parengta interneto svetainės informacijos architektūra, projekto funkcinė ir techninė dokumentacija, suprojektuota tinklapio naudotojo sąsaja ir sukurtas grafinis dizainas, suprogramuota adaptyvi naudotojo sąsaja ir tinklapis, įdiegta "SystemSight" turinio valdymo sistema, suprogramuoti jos komponentai ir funkcionalumai, atliktas testavimas, interneto svetainė įdiegta užsakovo techninėje infrastruktūroje, atlikta optimizacija paieškos sistemoms, parengta mokomoji medžiaga, institucijų darbuotojams surengti apmokymai. Suteiktos vystymo,  palaikymo ir garantinės priežiūros paslaugos.

 • Metai
  2017 - 2020
 • Klientas
  Centrinė projektų valdymo agentūra
 • Sritis
  Viešojo ir privataus sektoriaus partnerystė PPP Lietuva Investicijų finansavimo šaltiniai