APVIS - aplinkos projektų valdymo informacinė sistema

2019 m.
APVIS - aplinkos projektų valdymo informacinė sistema

Apie projektą

Tai I LYGMENS valstybės informacinė sistema, užtikrinanti vieningą Aplinkos projektų valdymo agentūros (APVA) administruojamų finansinių programų projektų procesų automatizavimą. Informacinė sistema apima visą projektų įgyvendinimo ciklą (nuo programos apimtyje skelbiamų kvietimų, paraiškų finansavimui priėmimo iki mokėjimų administravimo ir įgyvendinto projekto priežiūros). 

APVIS atliekamos funkcijos:

 • APVA administruojamų programų lėšų statistinių ir finansinių duomenų tvarkymas ir kaupimas.
 • Paraiškų finansavimui gauti teikimas pildant automatizuotas duomenų teikimo formas.
 • Paraiškų priėmimas, jų vertinimo, sprendimo dėl finansavimo skyrimo procedūrų vykdymas.
 • Mokėjimo prašymų, projekto priežiūros ataskaitų ir susijusios informacijos registravimas ir tvarkymas.
 • Naudotojų autentifikacija, jų teisių administravimas ir veiksmų atsekamumo užtikrinimas.
 • Komunikacija su pareiškėjais: žinučių, dokumentų ir susijusios informacijos teikimas. 
 • Finansinių ir veiklos ataskaitų parengimas pagal įvairius informacijos pjūvius ir naudotojų nustatytus parametrus;
 • Duomenų mainai su trečiųjų šalių sistemomis užtikrinant automatinę teikiamų duomenų patikrą pagal IS nustatytas taisykles bei automatizuotą paraiškų vertinimą.

Realizuotos žiniatinklio paslaugos ir integracinės sąsajos su šiomis valstybinėmis informacinėmis sistemomis ir registrais:

 • VĮ Registrų centras Gyventojų registru.
 • VĮ Registrų centras Juridinių asmenų registru.
 • VĮ Registrų centras Nekilnojamojo turto registru.
 • VĮ Regitra vairuotojų ir automobilių duomenų baze.
 • UAB Tuvlita automobilių techninės apžiūros duomenų baze.
 • VIISP tapatybės nustatymo paslauga.

Projekto metu suteiktos šios paslaugos: sprendimo techninės architektūros ir funkcinių reikalavimų įgyvendinimo projektavimas, informacinės sistemos naudotojų sąsajos projektavimas ir dizainas, adaptyvios naudotojo sąsajos ir tinklapio programavimas, informacinės sistemos komponentų ir funkcionalumų programavimas, įdiegta turinio valdymo sistema, atliktas testavimas, parengta mokomoji medžiaga, institucijų darbuotojams surengti apmokymai. Parengtas dedikuotas serveris, suteiktos IS diegimo ir techninės infrastruktūros palaikymo ir priežiūros paslaugos. Suteiktos vystymo, palaikymo ir garantinės priežiūros paslaugos.

 • Metai
  2019 - 2020
 • Klientas
  Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra
 • Sritis
  VIISP Klimato kaitos programa Paraiškos finansavimui I lygmens valstybės informacinė sistema