KOTIS - suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registras

2019 m.

Apie projektą

KOTIS - valstybinis registras, kuriame kaupiama informacija apie Lietuvos ir užsienio ūkio subjektams suteiktą valstybės ir nereikšmingą (de minimis) pagalbą. Pagrindiniai registro uždaviniai:

 1. LR Konkurencijos tarybos veiklos procesų, susijusių su pagalbų rezervavimu ir registravimu, automatizavimas.
 2. vykdyti nacionalinę suteiktų pagalbų apskaitą.
 3. užtikrinti leistinos pagalbos ribų kontrolę subjektams, sektoriams bei nacionaliniu lygmeniu.
 4. atverti duomenis apie Lietuvoje suteiktas pagalbas visuomenei ir pateikti juos atvirų duomenų formatais. 
 5. suteikti pažangias priemones vykdyti funkcijas, susijusias su pagalbos gavėjų patikra, pagalbų duomenų registravimų ir tvarkymu.

Registre realizuotos skirtingos priemonės ir funkcionalumai šioms tikslinėms grupėms:

 • VIISP autentifikuoti pagalbos gavėjai prisijungę prie informacinės sistemos gali sudaryti, peržiūrėti ir atsisiųsti individualias ataskaitas apie suteiktas pagalbas ir leistinos gauti pagalbos likutį.
 • Valstybinės pagalbos teikėjams skirtoje savitarnoje pateikiamos priemonės atlikti pagalbos gavėjų paiešką ir patikrą, tvarkyti organizacijos duomenis: rezervuoti ir/ar registruoti suteiktas pagalbas pildant formas, importuoti duomenis, pildyti duomenų formas panaudojant iš anksto parengtus šablonus, peržiūrėti ir redaguoti pateiktus duomenis.
 • KOTIS administratoriams parengtos priemonės tvarkyti naudotojų duomenis, nustatytomis teisėmis suteikti prieigą registro organizacijoms ir jų įgaliotiems asmenims, registruoti pagalbas, peržiūrėti ir tvarkyti organizacijų pateiktus duomenis, juos tvirtinti įregistravimui, grąžinti tikslinimui pateikiant susijusius dokumentus ir pastabas, formuoti ataskaitas, eksportuoti duomenis į vairius formatus.
 • Viešo registro lankytojams pateikiama informacija apie rezervuotas, suteiktas pagalbas fiziniams ir juridiniams asmenims, lanksti duomenų paieška bei atsisiuntimas įvairiais formatais.

Projekto metu suteiktos šios paslaugos: užsakovo veiklos procesų analizė, sprendimo techninės architektūros ir registro funkcionalumo projektavimas, naudotojų sąsajos prototipas ir dizainas, adaptyvios naudotojo sąsajos programavimas, registro komponentų ir funkcijų programavimas, VIISP naudotojų autentifikavimas, integracija su išorinėmis sistemomis (gyventojų ir juridinių asmenų registrais), atliktas testavimas, platformos diegimas užsakovo techninėje infrastruktūroje, sistemos konfigūracija ir duomenų migravimas, parengtos naudotojų instrukcijos, užsakovo paskirti darbuotojai apmokyti dirbti su sistema.

 • Metai
  2019 - 2020
 • Klientas
  Lietvos Respublikos konkurencijos taryba
 • Sritis
  Registras SOA VIISP I lygmens valstybės informacinė sistema Atviri duomenys